Maddi Zararlar

Maddi Tazminat davalarında asıl davalı taraf , kusurlu aracın sürücüsüdür. Aracı kullanan şahıs rüşt sahibi değilse – çocuksa, akl

İş Kazası Tazminatı

İşte bu nedenledir ki iş kazası sonucunda ölüm ve yaralanma halinde işverenden ve varsa işverenin sigorta poliçesinden tazminat talep etme