Yararlı Bilgiler

 • Trafik Kazası Tazminat

  Trafik kazasında yakınını kaybetmiş ya da yaralanmış kaza mağdurlarının tazminat alacaklarının takibi konusunda müşavirlik hizmeti verirken sitemiz ile de sizleri bu konularda bilgilendirmek istiyoruz. Teknolojinin ilerlemesi araçların hızlanmasını; gelir artışı ve yolların artması da araç sayısının artışını beraberinde getirmekte ve trafik kazaları günden güne artmaktadır. Trafik kazalarında birçok ölüm ve yaralanma meydana gelmektedir.

  Trafik kazasında mağdur olanların çoğu zaman farkında olmadıkları bazı maddi hakları bulunmaktadır. Bu hakları, her araç sahibinin mecburi trafik sigortası yaptırarak ödedikleri primlerden oluşan bir havuzdan, tazminat şeklinde karşılanmaktadır. Ancak tazminat alınması için talep etmek ve bazı prosedürleri yerine getirmek gerekmektedir.

  İşte bu talep ve tazminatı alma sürecinde vatandaş kazada yeteri kadar mağdur olmamış gibi bir de prosedürler ve sigorta şirketleri hatta bazen işinde yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmayan trafik müşavirleri - takipçiler ve hatta avukatlar tarafından bilerek ya da bilmeyerek mağdur edilmektedir. Vatandaşın, milyonlarca lira sermayeleri ve çalışan profesyonelleri olan sigorta şirketleri karşısında şansı çok olmamaktadır. Mahkemeler, bunun gerçek olduğunu gösteren kararlarla doludur. Trafik kazası tazminatı alabilmeniz için hastaneden alacağınız rapor etken olur trafik kazası tazminatı oranında tabi burada iyi bir trafik kazası avukatı sizin haklarınızı daha iyi bildiği ve hukuksal haklarınızı mahkeme kararları kesinleştirerek dava sürecinden sizin trafik kazası mağduru olmanızı engeller trafik kazası avukatı.

  Son yıllarda trafik kazalarında oluşan mağduruyetlerini gidermek için bir takım kişiler tarafından trafik kazası mağdurları derneği kurularak trafik kazası geçirmiş kişilerin bilgilenmesini sağlıyorlar. Trafik kazası dernekleri hem danışmanlık hemde yol göstermek bilgi edinilmek amaçlı kurulmuş olmaktadır. Trafik kazası mağdurları genelde sigorta şirketlerindeki haklarını bilmemektedir bu nedenden dolayı mağdur olmaktadırlar. Trafik kazası tazminatı almak için iş kaybı, yaralanma ve ölüm hallerinden birinin gerçekleşmiş olması lazım maddi hasarlı trafik kazalarında sadece aracınızın hasarını alabilirsiniz. Trafik kazası mağdurları derneği ve trafik kazası tazminatı danışmanlık hizmetleri sunan bir çok kişiye siz ulaşabilirsiniz veya onlar size ulaşır size ulaşan kişilerin yeterli bilgisi olup olmadığını bilemezsiniz tabiî ki birkaç araştırma yaparak en doğru kişiyi bulmanız gerekir trafik kazası tazminatı konusunda yeterli hukuki bilgiye sahip olmaması, alınan tazminatları ödememesi veya eksik ödemesi nedeni ile hak sahipleri tekrar mağdur edilmektedir o yüzden bir trafik kazası avukatı veya danışmanlık hizmeti veren birisini bilgileriniz diğerleri ile karşılaştırıp araştırmanız sonucunda güven duyduğunuz ile dava sürecini başlatın.

  Tarik kazasından mağdur olmuş biri için hedef en yüksek tazminatı, en kısa zamanda ve en az masrafla almak olmalıdır. Sitede yer alan yazılarımızda bu konularla ilgili özet bilgiler vermeye çalışacağız ki vatandaşlarımız haklarını gerek kendileri gerekse yardım alacakları kişiler vasıtası ile en iyi şekilde takip edebilsinler.

  Ülkemizde alanında bir konuda uzmanlaşmış avukat bulmak çok güçtür. Avukatlar genelde belirli tip davalara çok bakmakta, bunların dışındaki davalarda da genel hukuk bilgileri ile çözüm aramaya çalışmaktadırlar. Trafik kazalarına bakan avukatlar sadece bu alanda yoğunlaşmış ve daha iyi bilgiye sahip olurlar.Bu nedenle aslında birçok konuda işin ehli bir avukat bulmak hem fakültelerde verilen eğitim ve sonrasındaki sistem nedeni ile hem de avukatlara uygulanan tanıtım, reklam yasakları gibi bazı vatandaşın avukata ulaşmasını engelleyici mevzuattan dolayı çoğu zaman mümkün değildir. Hizmet verdiğimiz mağdurlar için kendi bilgimiz ve tecrübemiz dışında trafik kazası davalarında tecrübeli ve bilgili avukatlardan destek almaktayız.Trafik kazalarıyla ilgilenen avukatlar daha önce bir çok trafik kazası davasında edinmiş olduğu tecrübeler ile trafik kazası sonrası alınacak tazminatı miktarının hesaplanması konusunda uzmanlaşmış kişilerdir. Ülkemizde her yıl binlerce trafik kazası meydana gelmekte bu kazalar sonucunda maddi manevi hasarlar oluşmakta bu kazalar sonucunda bazı kazalarda sakatlanma ve ölümle sonuçlanmaktadır trafik kazasında bilirkişilerin verdiği rapor puan durumuna göre trafik kazası tazminatı alabilirsiniz iyi bir trafik kazası avukatı sizin sigorta şirketindeki hakkınız olan trafik kazası sonrası tazminat hakkınızı size kazanmanızı hakkınız olanı almanızı sağlar.

  Trafik kaza davalarına bakan en iyi avukat, İşini iyi yapan trafik kazası avukatı mağdur olmanızı engeller ve haklarınızı almanızı sağlar.
 • Tek Taraflı ve Tam Kusurlu Trafik Kazaları Tazminatı

  Tek taraflı kazada yaralanan kişi tazminat alamaz. Tek taraflı kazada ölenin yakınları tazminat alabilir. Bu hususla ilgili içtihatlar değişebilmektedir. Şu an için alınmaktadır. Ancak sigorta şirketleri bu konulardaki vatandaş müracaatlarını olumsuz karşılamakta ve ödeme yapmamaktadırlar. Bu nedenle de tecrübe ve uzmanlık bu durumlarda daha da önemlidir.

  2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 92/b maddesinde işleten ve sürücü yakınlarının “mallarına gelen zararları” sigorta kapsamı dışında bırakılmış ancak kanunda “can zararları” sigorta kapsamı içinde bırakılmıştır.

  Öte yandan işleten veya sürücünün tek taraflı ve tam kusurlu kazalarında işleten veya sürücü yakınlarının bedensel zararları ve/veya (sürücüsü ölmüşse) destekten yoksun kalma tazminatları da sigorta kapsamı dâhilindedir. Zira bu hallerde sigortadan tazminat talep edecek kişi veya kişiler sigorta şirketi karşısında 3. kişi durumundadırlar. Trafik kazası sonucu yaralanan, sakat kalan sürücü yakınının zararı kendi zararı konumunda olduğu için 1. derece akraba anne, baba, eş ve çocuk tazminat alabilirler sigorta şirketinden fakat buda belirli süreçler içerisinde olmaktadır Trafik kazası avukatı ile danışmanızda fayda var.
 • Trafik Kazası Ağır Yaralanma Tazminatı

  Ülkemizde yaralanmalı trafik kazaları sıklıkla yaşanmaktadı bazen hafif yaralanmalar ile atlatılsada bazi trafik kazaların ağır yaralanma, sakat kalma ve ölümler gerçekleşmektedir. Yaralanmalı trafik kazalarında hukuki süreç başlar ve savcılık makamı olayın suç teşkil etmesinden dolayı tahkikat başlatır. Trafik kazalarında kusur oranlarının belirlenmesi Bilirkişiler aracılığı ile olmaktadır. Bilirkişiler düzenledikleri raporlarda kusurun hangi sürücüde olduğunu belirlemekte, bu husus da maddi ve manevi tazminat davaları aşamasında önem taşımaktadır yaralamalı trafik kazası tazminat miktarı hesaplama .

  Trafik kazasında ağır yaralanma hali eğer sizi yatağa bağlayacak derecede bir yaralanma hali ise tazminatınız çok daha yüksek olacak ve bakıcı gideri adı altında bir tazminat daha alabileceksiniz.

  Karayolları Trafik Kanunu, kaza halinde kimlerin sorumlu tutulacağını ve hangi nedenle sorumlu tutulacaklarını düzenlemiştir. Buna göre ; ‘bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün ünvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, motolu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olur’.

  Karayolları Trafik Kanunu’nun 85. maddesi doğrultusunda bir kazanın meydana gelmesi halinde hem sürücü, hem de araç sahibi hem de aracın bağlı olduğu şirket (teşebbüs) sahibi sorumlu olacaktır. Bu şahısların sorumlu olabilmesi için kanunun aradığı şartlar şu şekildedir :

  Şahsa veya malına zarar gelmiş olmalı Bu zarar trafik kazası nedeniyle meydana gelmiş olmalı Kaza, Motorlu bir aracın işletilmesi nedeniyle meydana gelmiş olmalı Zarar ve trafik kazası arasında illiyet bağı olmalıdır.
 • Trafik Kazası Sakatlanma Tazminatı

  Trafik kazasında sakatlanan, yaralanan, maluliyeti vukubulan mağdur da bunun için trafik kazası sakatlanma tazminatı alabilir. Burada önemli olan hayatı idamede kendisine sıkıntı verecek derecede bir yaralanmanın olmasıdır. Bazen sizin önemsiz dediğiniz yaralanmalar aslında bu sınıfa girebilir. Bunlar, uzmanların tespit edebileceği hususlardır. Trafik kazalarıyla ilgilenen avukatlar bilirkişi hastahane raporları ile beraber

  Trafik kazasında sakatlık tazminatı nasıl hesaplanır ?
  Trafik kazası sonucu Sakat kalan kişinin yaşı, aylık geliri gibi faktörler değerlendirilerek ancak bu işin eğitimini almış bilirkişi ve uzman hukukçular tarafindan hesaplanabilir
 • Trafik Kazası Tazminatı Almak Ne Kadar Sürer

  İşin ehlibiri tarafından tazminatınızın alınması iki aşamalı ya da tek aşamalı olabilir. İlk aşama yani ilk tazminatı muhtemelen 1 ay içinde alınabilir. Ancak bu tazminat yetersiz olacaktır. Sonra trafik kazası mahkemesi dava açıldığında ikinci tazminatı almak mümkün olabilecektir. Bu ise genelde 2 - 3 yıl sürebilmekteyken trafik kazası tazminat davalarında uzman olmuş avukatlar bu süreci 5 - 6 aya kadar indirebilmektedirler.Daha kisa surede bir tazminat almak da mümkün olabilir ancak bu sizin tazminatinizi eksik almaniza neden olabilir. Yaralanmalarda bu sure, maluliyetin tespitinden, tespit edilebilir olmasindan başlar.

  Trafik Kazası Tazminatı Almak için ne yapmalıyım
  Trafik kazasi tazminati almaniz için aslında trafik sigortasına başvurmanız yeterli olmalıydı. Ancak malesef sigorta şirketleri, ödememek ya da az ödemek ve gec ödemek için elinden geleni yapmaktadır. Netice olarak trafik kazası tazminatınızı en kisa zananda ve en yüksek meblağada almak için bir bilene danişmaniz şarttır.
 • Trafik Kazası Tazminatı Nasıl Alınır

  Trafik Kazası Tazminatın alınması için bazı prosedürlerin yerine getirilmesi ve nihayetinde büyük ihtimalle bir de dava açılması gerekecektir. Trafik Kazası tazminatı alma işlemleri savcılıkta, hastanelerde, sigorta şirketlerinde ve mahkemelerde yapılması gereken teferruatlı ve uzmanlık gerektiren işlemlerdir. Yaralanma halinde maluliyetin tespiti gerekecektir. Sigorta şirketine gerekli evrakı temin ederek başvurmanız halinde ödeme yapılması gerekir ise de sigorta şirketleri bu ödemeleri ya hiç yapmamakta ya eksik yapmakta ve çoğu zaman da çok uzun zaman sonra yapmaktadır. Trafik Kazası Tazminatı almak için iyi bir avukat ve trafik kazası tazminatı almış bir kişiden bilgi alabilirsiniz trafik kazası tazminatı almaya hak kazandığınızda Trafik Kazası Tazminatınız hesaplanır ve tarafınıza ödeme yapılır.

  Trafik Kazası Tazminatınızı Aldınız Mı
  Trafik kazasında yaralananlar ve yakınları ölenler için vatandaşlar tarafından ödenen primlerden oluşan tabir caizse bir tazminat havuzundan tazminatınızı almanız mümkündür. Aksi halde bu tazminat sigorta şirketlerine kalmaktadır. Sigorta şirketleri kazalardan isteseler kolayca haberdar olabilecekleri halde ve hatta illa ki kazalardan haberdar oldukları halde mağdurları aramaz, onlara haklarını hatırlatmaz, davet etmez.

  Hatta sigortadan daha önce tazminat aldıysanız bile eksik kalan tazminat hakkınız olma ihtimali yüksektir ve yine tazminat alabilirsiniz. Eğer daha önce siz yada bir yakınınız trafik kazası geçirdiyseniz tazminat hakkınız olabilir trafik kazası tazminatı alabilirsiniz.
 • Trafik Kazası Tazminat Hesaplama

  Trafik Kazası Tazminat Hesaplama Tazminat hesabinda yaralanmada onemli etkenler yaralanma puani yani maluliyet puani, gelir ve sakat kalan yada ölenin kaç yaşında olduğuda trafik kazası tazminat hesaplama tablosuna etkisi olmaktadır. Kişi çalışmıyorsa bile asgari ücret üzerinden hesap yapılır ve trafik kazası tazminat miktarı bu hesaba ve yaşayacağı en maksimum yaş sınırı göz önüne alınır ve ne kadar trafik kazası tazminatı miktarı alacağı bu hesaplama sonunda belirlenir.

  Ölen yada yaralananın aylık maaşı uc bin olan biri, bin olanin uc katı tazminat alır.

  Ölen yada yaralananın yaşı az olan, yaşı çok olandan daha çok yaşayacağı için daha çok tazminat alır.

  Ölen yada yaralananın kolu kopan, parmağı kopandan daha çok tazminat alır.

  Meslek de önemlidir. Bir ressamın, müzisyenin, parmağı yaralansa, parmağı yaralanan memurdan daha çok maluliyet puani olacağından, tazminati da daha yüksek olur.

  Ölüm halinde ise geriye kalan kişilerin Yaşları, ölenin kendi ve yaşı, geliri, ölene olan yakınlıkları önemlidir.